Sokong Plan Transformasi Negara

Sokong Plan Transformasi Negara

Wednesday, 21 April 2010

Pencalonan ANUGERAH PELAJARAN DIRAJA & HADIAH ALUMNI UNIVERSITY OF MALAYA (SINGAPORE)

1)ANUGERAH PELAJARAN DIRAJA

Majlis Raja-Raja Malaysia telah berkenan untuk memberi Anugerah Pelajaran DiRaja kepada pelajar terbaik keseluruhan di Universiti mulai Sesi 1988/1989. Anugerah ini diberi untuk mendorong para graduan untuk meningkatkan prestasi pembelajaran selaras dengan hasrat Majlis Raja-Raja Malaysia yang mementingkan mutu pembelajaran di mana ianya memerlukan persaingan sengit dalam era globalisasi yang mencabar kini.
Anugerah Pelajaran DiRaja merupakan satu pengiktirafan yang tertinggi yang dianugerahkan kepada seseorang graduan yang mana mutu dan hasil pencapaian akademiknya adalah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang dinyatakan di bawah.

BILANGAN HADIAH
Dua (2) anugerah disediakan untuk seorang pelajar Bumiputera dan seorang pelajar bukan Bumiputera

HADIAH
Setiap penerima akan menerima:

a) Wang Tunai RM5,000
b) Pingat Emas bernilai RM1,000
c) Sijil Penghargaan

KRITERIA PEMOHON
Pemohon hendaklah memenuhi kriteria berikut untuk hadiah kecemerlangan Universiti ini:

(1) Keputusan peperiksaan keseluruhan:
(a) mendapat keputusan Lulus dengan Kepujian(dengan Cemerlang) dengan PNGK 3.7 dan ke atas;
(b) tidak pernah mendapat gred F dan mengulang mana-mana kursus sepanjang tempoh pengajiannya; dan
(c) menamatkan pengajian dalam tempoh minimum yang ditetapkan bagi program pengajiannya, melainkan pelajar diluluskan penarikan diri dari mana-mana semester oleh pihak Universiti.

(2) Aktiviti ko-kurikulum:
Terlibat secara aktif dalam aktiviti persatuan, sukan/kesenian, kemasyarakatan/sukarelawan/luar Universiti semasa menjadi pelajar di Universiti Malaya.

(3) Hadiah-hadiah yang diperolehi:
Mendapat hadiah-hadiah kecemerlangan, hasil dari pencapaian akademik dan aktiviti ko-kurikulum.

(4) Berkelakuan baik:
Tidak pernah dikenakan sebarang hukuman tindakan tatatertib.

PEMBERATAN PERTIMBANGAN

(1) Akademik - 60%
(2) Ko-Kurikulum – 40%

CARA MEMOHON
Pemohon hendaklah menggunakan borang Anugerah Pelajaran DiRaja. Borang yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat berikut:

Ketua Penolong Pendaftar Kanan
Seksyen Peperiksaan
Bangunan Peperiksaan
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur
(u.p: Nur Bahiyah Sujana)

Untuk muat turun borang, layari umisisweb

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 11 JUN 2010

TEMUDUGA
Pelajar yang disenaraipendek bagi hadiah ini akan dipanggil untuk ditemuduga oleh Panel Pemilih.

PENGANUGERAHAN
Penganugerahan hadiah ini kepada penerima akan diadakan pada sesi pertama Istiadat Konvokesyen Sesi 2009/2010.


2) HADIAH ALUMNI UNIVERSITY OF MALAYA (SINGAPORE)

Jawatankuasa Pengelola Perayaan Penubuhan University of Malaya (Singapore) ke 50 telah menyumbang dana(seed money) sejumlah RM110,000.00 kepada Universiti Malaya bagi membolehkan Universiti memberi hadiah setiap tahun kepada seorang pelajar cemerlang. Hadiah yang berupa wang tunai berjumlah tidak kurang dari RM3000 dan sijil penghargaan.

BILANGAN HADIAH

Satu (1) hadiah disediakan kepada seorang pelajar cemerlang tahun akhir pada setiap sesi akademik.

HADIAH

Penerima akan menerima:

a)Wang Tunai RM3,000.00
b)Sijil Penghargaan

KRITERIA PEMOHON

(1) Pelajar yang dianugerahkan hadiah ini hendaklah:

a) Memperolehi Ijazah Sarjana Muda dengan sekurang-kurangnya gred B/PNGK 3.50;
b) Tidak pernah mendapat gred F dan mengulang mana-mana kursus sepanjang tempoh pengajiannya; dan
c) Berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh minimum yang ditetapkan bagi program pengajiannya, melainkan pelajar diluluskan penarikan diri dari mana-mana semester oleh pihak Universiti.

(2) Ciri-ciri kepimpinan, kegiatan sukan, persatuan dan penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan/kesenian juga diambilkira.

PEMBERATAN PERTIMBANGAN

(1) Akademik – 50%

(2) Ko-Kurikulum – 50%

CARA MEMOHON

Pemohon hendaklah menggunakan borang Hadiah Alumni University of Malaya (Singapore). Borang yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat berikut:

Ketua Penolong Pendaftar Kanan
Seksyen Peperiksaan
Bangunan Peperiksaan
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur
(u.p: Nur Bahiyah Sujana)

Untuk muat turun borang, klik di sini – layari laman umisisweb

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 11 JUN 2010

TEMUDUGA
Pelajar yang disenaraipendek bagi hadiah ini akan dipanggil untuk ditemuduga oleh Panel Pemilih.

PENERIMA HADIAH
Keputusan mengenai penerima hadiah ini yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat.

No comments:

Post a Comment