Sokong Plan Transformasi Negara

Sokong Plan Transformasi Negara

Thursday, 16 July 2009

LARANGAN MEMBAWA KERETA KE DALAM KAMPUS UNIVERSITI MALAYA

Assalamualaikum / Salam Sejahtera.
Kepada
Semua Pelajar,
Universiti Malaya.
LARANGAN MEMBAWA KERETA KE DALAM KAMPUS UNIVERSITI MALAYA
Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa semua pelajar ASASI, TAHUN 1, TAHUN 2 dan TAHUN 3 adalah tidak dibenarkan membawa kereta ke dalam kampus Universiti Malaya berkuatkuasa mulai jam 6.00 pagi, Isnin, 20 Julai 2009.
Walau bagaimanapun, pelajar dibenarkan membawa motorsikal ke dalam kampus.Pelajar dikehendaki menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik yang disediakan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar sebagai pengangkutan dalam kampus.
Pelajar TAHUN EMPAT dan ke atas dikecualikan daripada larangan ini.
Sila dapatkan pelekat kenderaan anda dari Pejabat Keselamatan sebelum 20 Julai 2009.
Sekian dimaklumkan. Terima kasih.
Pejabat Naib Canselor
Universiti Malaya
*****************************************************************************************15
Dear All Students,
University of Malaya
PROHIBITION OF USING CARS IN THE CAMPUS
Please note that all students of the foundation of science program, YEAR I, YEAR 2 and YEAR 3 are prohibited from taking in their cars into the campus area starting from 6.00 a.m., Monday, 20 July 2009.
However, motorcycles may be taken into the campus.Students may use the shuttle bus that has been provided by the Students Affairs Department as transportation within the campus.
Only final year students (YEAR 4) are allowed to bring in cars into the campus.
Please get your car stickers from the Security Office before 20 July 2009.
Thank you.
**********************************
Office of the Vice Chancellor
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur
MALAYSIA

No comments:

Post a Comment